Dania 2023

Kiedy biura i sklepy są zamknięte?

Lista dni ustawowo wolnych od pracy na rok. Należy pamiętać, że lista jest świętami państwowymi, świętami lokalnymi i obrzędami nie jest uwzględniona na liście.

Tutaj możesz zobaczyć listę świąt państwowych i dni wolnych od pracy w danym roku. Możesz posortować informacje na liście, korzystając z opcji na górze listy.

Lista świąt zawiera pole wyszukiwania, jeśli chcesz wyszukać określony dzień lub typ wakacji.

Ważne: Wymienione dni są oficjalnymi dniami świątecznymi. W niektórych krajach mogą obowiązywać lokalne lub regionalne święta o charakterze kulturowym/religijnym, które nie są wymienione.

DateEnglishLocal Name
1 JanuaryNew Year's DayNytårsdag
VariablePalm SundayPalmesøndag
VariableMaundy ThursdaySkærtorsdag
VariableGood FridayLangfredag
VariableEaster SundayPåskedag
VariableEaster MondayAnden påskedag
VariableGeneral Prayer DayStore bededag
VariableAscensionKristi Himmelfartsdag
VariablePentecostPinsedag
VariableWhit MondayAnden Pinsedag
5 JuneConstitution DayGrundlovsdag
25 DecemberFirst Day of ChristmasJuledag
26 DecemberSecond Day of ChristmasAnden juledag

Swięta, wyjaśnienie

Nowy Rok

New Year

Nowy Rok – międzynarodowe święto przypadające 1 stycznia każdego roku (w kalendarzu gregoriańskim), w Polsce jest to dzień wolny od pracy. W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta należy rozpocząć od otworzenia butelki szampana o północy z dnia 31 grudnia na 1 stycznia następnego roku. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano sylwestra od imienia świętego, który wspominany jest w tym dniu w liturgii w Kościele rzymskokatolickim − św. Sylwester papież.

Objawienie Pańskie

Epiphany

Objawienie Pańskie, Epifania – chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi (teofania), obecność Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga. Symbolami święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi, Chrzest Chrystusa w Jordanie oraz Cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej..

Dzień Kobiet

International Women's Day

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 1909[1], ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.

Wielki Czwartek

Maundy Thursday

Wielki Czwartek – święto ruchome w kalendarzu chrześcijańskim. Przypada w Wielkim Tygodniu, 3 dni przed Wielkanocą. Wieczorem rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne (jego pierwszy dzień, który trwa do wieczora Wielkiego Piątku). Obchodzone przez różne wyznania chrześcijańskie na pamiątkę ustanowienia sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii.

​​Wielki Piątek

Good Friday

​​Wielki Piątek – dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Easter Sunday

Easter

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary (325 r.)

Święto Pracy

Labour Day

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

Wniebowstąpienie Pańskie

Ascension Day

Wniebowstąpienie Pańskie – wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (czwartek). W Polsce w Kościele rzymskokatolickim uroczystość ta – zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, umożliwiającym przeniesienie święta na najbliższą niedzielę, w krajach, gdzie dzień ten nie jest ustawowo wolny od pracy – od 2004 r. obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną.

Zesłanie Ducha Świętego

Pentecost

Zesłanie Ducha Świętego, według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz.Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem.

Uroczystość Najświętszego Ciała

Corpus Christi

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi; pot. Boże Ciało, rzadziej Święto Ciała i Krwi Pańskiej) – w Kościele Katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Assumption of Mary

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, przedmiot wiary chrześcijańskiej dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia. Nauka ta jest obecna w Kościołach wschodnich i Kościele katolickim, dla którego stanowi ponadto dogmat wiary. Dogmat wniebowzięcia Matki Bożej jest upamiętniany przez święto obchodzone w Kościele zachodnim 15 sierpnia..

Uroczystość Wszystkich Świętych

All Saints' Day

Uroczystość Wszystkich Świętych, w Kościołach łacińskich uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, przypadająca corocznie na dzień 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.

Christmas Day

Christmas

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościele chrześcijańskim jest to święto nakazane.

Top 10 popular hashtags on our sites:

#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch

More popular hashtags are: