Rakousko 2023

Kdy jsou kanceláře a obchody zavřené?

Výpis státních svátků za rok. Upozorňujeme, že seznam se týká státních svátků, místních svátků a svátků není v seznamu zahrnut.

Zde si můžete prohlédnout seznam státních svátků a dnů pracovního klidu v roce. Informace v seznamu můžete třídit pomocí volby v horní části seznamu.

Seznam svátků má vyhledávací pole, pokud chcete hledat konkrétní den nebo typ svátků.

Důležité: Uvedené dny jsou oficiálními státními svátky. V některých zemích mohou existovat místní nebo regionální svátky kulturního / náboženského charakteru, které nejsou uvedeny.

DateEnglishGerman
1 JanuaryNew Year's DayNeujahr
6 JanuaryEpiphanyHeilige Drei Könige
VariableEaster MondayOstermontag
1 MayNational HolidayStaatsfeiertag
VariableAscension DayChristi Himmelfahrt
VariableWhit MondayPfingstmontag
VariableCorpus ChristiFronleichnam
15 AugustAssumption of the Virgin MaryMariä Himmelfahrt
26 OctoberNational DayNationalfeiertag
1 NovemberAll Saints' DayAllerheiligen
8 DecemberImmaculate ConceptionMariä Empfängnis
25 DecemberChristmas DayChristtag
26 DecemberSt. Stephen's DayStefanitag

Státní svátky, vysvětlení

Nový rok

New Year

Nový rok je svátek začátku nového roku. Podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na 1. ledna. V noci z 31. prosince na 1. ledna svět slaví konec roku a tak i začátek nového – Silvestrovské oslavy.

Epifanie

Epiphany

Epifanie znamená zjevení božstva nebo příchod panovníka, uctívaného jako božstvo, do měst své říše. V křesťanství termín Epifanie označuje událost, kdy 3 mágové a pastýři uctívali narozeného Ježíše Krista, nebo také svátek, nazvaný Zjevení Páně.

Mezinárodní den žen

International Women's Day

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku 2004 významným dnem.

Zelený čtvrtek

Maundy Thursday

Zelený čtvrtek je podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a předvečer velikonočního tridua. Přívlastek zelený vznikl podle některých teorií zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek).

Velký pátek

Good Friday

​​V křesťanském kalendáři je Velký pátek pátkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Tento den je připomínkou utrpení (pašijí) a smrti Ježíše Krista na kříži. V západních církvích může tento pohyblivý svátek připadnout na datum od 20. března do 23. dubna včetně.

Velikonoce

Easter

Velikonoce jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně.

Svátek práce

Labour Day

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. V USA a Kanadě se svátek práce, Labor Day, slaví první pondělí v měsíci září.

Svátek Nanebevstoupení Páně

Ascension Day

Svátek Nanebevstoupení Páně je jednou z velkých slavností křesťanského kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista z Hory Olivetské na nebesa čtyřicet dní po jeho vzkříšení (viz Velikonoce). Událost zaznamenávají Skutky apoštolů v 1. kapitole. V pravoslaví je svátek součástí cyklu dvanácti velkých svátků.

Letnice

Pentecost

Letnice, seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní či svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá) padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.

Slavnost Těla a Krve Páně

Corpus Christi

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo je svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii. Podle nauky katolických církví, pravoslavných a ostatních starobylých křesťanských církví východu dochází při slavení mše k transsubstanciaci (přepodstatnění) obětovaného chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše Krista.

Nanebevzetí Panny Marie

Assumption of Mary

Nanebevzetí Panny Marie (latinsky Assumptio) je podle učení katolické církve a pravoslavných církví událost v dějinách spásy, při níž byla Maria s tělem i duší vzata do nebeské slávy. Učení se opírá o apokryfní literaturu a katolickou tradici a rozšířilo se také díky vyprávění ve Zlaté legendě. Protestanté událost odmítají, protože nemá oporu v Novém zákoně.

Slavnost Všech svatých

All Saints' Day

Slavnost Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“.

Vánoce

Christmas

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Hlavní svátek (Slavnost Narození Páně čili Boží hod vánoční) připadá na 25. prosince. Předchází mu doba adventní a Štědrý den jako příprava na vlastní svátek, následuje doba vánoční trvající v římskokatolické církvi dle tradičního kalendáře do Hromnic 2.února, dle kalendáře po Druhém vatikánském koncilu do neděle po 6. lednu, v jiných západních církvích do svátku Zjevení Páně (6. ledna). Ve většině pravoslavných církví se datum svátků stanovuje podle juliánského kalendáře, takže datum 25. prosince v současnosti připadá na gregoriánský 7. leden. První zmínky o křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století, pevné datum 25. prosince je doloženo ze 4. století z Říma.

Top 10 popular hashtags on our sites:

#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch

More popular hashtags are: